Inlägg

Att vända en klass

Det här inlägget kommer handla om hur vi som lärare kan arbeta för att vända en klass. Jag kommer beröra detta utifrån boken “Att vända en klass- från oro till fokus” av John Steinberg och Åsa Sourander samt visa på ett exempel från min egen erfarenhet. Att vända en grupp är inte så lätt, det är vi nog alla väl medvetna om. Det som krävs är hårt arbete och stort engagemang.

Jag har stött på detta behov vid ett flertal tillfällen genom åren, med mer erfarenhet och rutin kan jag nu bemöta och använda andra och fler verktyg. Jag har lärt mig att några av de viktigaste ledorden är tydligt ledarskap från mig, tydliga förväntningar på eleverna samt goda relationer oss emellan. Detta lyfter även författarna, framför allt hur betydelsefulla vi är som ledare samt vikten av att klargöra spelsystemet för eleverna. För vem kan delta i ett sällskapsspel eller fotboll utan att känna till systemet och reglerna? Det samma gäller ju för eleverna på lektionerna. Boken är full av verktyg för att kunna vä…

Cirkelmodellen- även i min engelskundervisning

Bild
Tidigare har jag berättat om hur jag använder mig av Pauline
Gibbons cirkelmodell i svenskundervisningen, nu har jag
även tagit med mig cirkelmodellen in i engelskundervisningen.


Under vårterminen spanade jag och mina kollegor efter nytt läromedel i engelska. Och som sagt eftersom jag arbetar efter cirkelmodellen i svenskämnet, där vi gemensamt bygger upp kunskaper om olika textgenrer genom att bland annat arbeta med struktur, innehåll, ord och begrepp, för att sedan få verktyg att läsa och skriva egna texter, föll jag för Skills, Natur & kultur. Läromedlet är uppdelat i fyra Units och efter varje Unit kommer ett avsnitt som heter Writings skills. Tanken är att man byggt upp en ordbank, fraser, grammatik för sedan kunna skriva en längre text i Writings skills. Efter cirka två månader har jag fått en ny kick i min undervisning och jag ser samt hör att eleverna gillar arbetssättet och läroböckerna. Först presenteras en berättelse där Vega och Leo är på äventyr, sedan kommer en Goodie bag …
Studiero- med trångboddhet och glas?

Ett prioriterat utvecklingsområde på grundskolan i år är studiero och trygghet. En bra arbetsmiljö där elever och pedagoger känner trygghet och trivsel. Det är en förutsättning för goda studieresultat. Men hur jobbar man för att uppnå en god studiero som också skapar trygghet? Det finns saker som pedagogen kan göra för att underlätta eller försvåra det hela. Sedan finns det också saker som vi inte styr över, utan måste göra vårt bästa efter rådande omständigheter.

Läste i Grundskoletidningen förra månaden där de listade de 10 viktigaste sakerna som man skulle undvika för att skapa god studiero. Till min fasa upptäckte jag att två av listans först nämnda punkter rörde mig och min skola i högsta grad.
Nr 2: Undvik glas och glaspartier för intryck utifrån. Nr 4: Undvik trångboddhet i klassrummet. Två saker som jag inte kan påverka hur mycket jag än vill! Kan man skapa studiero trots detta? Självklart kan man det.

På min enhet har vi under många år arb…
Bild
Jag deltar i ett nätverk som heter Sol i Värmland. Det är ett av de sjutton regionala nätverk för språk- läs -och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk- läs - och skrivutveckling). Jag har varit med sedan starten 2011 då vi var några kommuner från Värmland som deltog. Idag deltar alla Värmlands kommuner och vi är 21 deltagare. Hösten 2018 började också Maria Carlsson från Kyrkhedens skola i nätverket, så nu har Hagfors två representanter vilket är jättebra.                      Eftersom vi samarbetar med CSL och RUC Karlstads universitet får vi ta del av den senaste forskningen. Nu senast Anna Lindholm som berättade om flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Varje år försöker vi också att anordna en större föreläsning som är öppen för alla. Vi har haft besök av Barbro Westlund, Martin Widmark, Josefin Nilsson, Lisa Molin m.m.  Vi läser litteratur som vi diskuterar på olika sätt, ibland träffar vi ock…

Talkshow på schemat

Bild
Just nu i år åtta har vi förmånen att få vara publik på olika talkshows som eleverna har förberett och arrangerat. Ämnet är "Företag" och eleverna presenterar ett företag som startades i Sverige för minst 100 år sedan. Bakom oss ligger nu allt jobb med att söka fakta, skriva intervjuer, göra manus och fixa rekvisita. Det är en härlig känsla när ljuset i klassrummet släcks, när alla i publiken sitter tysta och en förväntan ligger i luften.
Åtta olika talkshows har vi fått ta del av hittills och eleverna har visat kreativitet och bjudit på sig själva. Vi har fått lyssna till intervjuer av historiska personer, sett fina presentationer och en grupp bjöd till och med på dockteater. Innan man gjorde sin talkshow fick man göra ett "genrep" för en grupp klasskamrater som eleverna själva valde ut. Varje grupp fick på detta sätt möjlighet att träna inför publik, få respons innan man stod på den "riktiga scenen" och även möjlighet att bearbeta sin "talkshow&quo…

Musik och matematik

Bild
Musik och matematik.

Man pratar gärna i musiken som att det skulle vara en
självklarhet med helnot, halvnot och alla andra noter och dess värde.
Systemet kan ju verkligen snurra till det. Efter några musiklektioner parallellt
med mattelektioner så ser man hur svårt det är. Att räkna till fyra på olika
sätt kan bli problem för åk 4. Har sen terminsstart arbetat med notvärde, takt
och rytmer. Tyckte att vi har preparerat dem bra, uppgiften var:  Sätt ut olika noter så att det stämmer med 4/4 takt.

När noten har ett namn men en annan puls.

Motivation och lärande

Bild
Jag har alltid reflekterat mycket över hur jag kan skapa motivation hos mina elever och jag bär alltid med mig detta när jag planerar och organiserar min undervisning. Jag tror att vi ofta behöver förhålla oss till elevers motivation och att det i hög grad påverkar hur framgångsrik vår undervisning är och hur vi kan få elever att känna att skolan är rolig och lärorik. Att skapa motivation för lärandet är centralt i hur lärare planerar och organiserar sin undervisning. Motivation är också en viktig nyckel till elevers skolframgång.

"Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen."
(Publicerad artikel av Skolverket, utveckling och forskning.)
Thomson och Wery menar att motivationen påverkas av flera olika saker:
- förväntningar på elever
-känslor som väcks vid framgång eller misslyckande
-psykisk och fysisk ansträngning
-olika problem som individen stöter på i och utanför skolan
-bedömningssätt
-återkoppling från läraren osv.

Jag tr…